छुवाछूत बिनाको अर्को नेपाल संभव छ, आउनुहोस् निर्माण गरौं
नेपाली
श्री मोहन ओड

श्री मोहन ओड

महासचिव
श्री पार्वती आग्री

श्री पार्वती आग्री

केन्द्रीय सदस्य
श्री श्याम सुनार

श्री श्याम सुनार

केन्द्रीय सदस्य
श्री प्रेम बि.के.

श्री प्रेम बि.के.

केन्द्रीय सदस्य
श्री गिता नेपाली

श्री गिता नेपाली

केन्द्रीय सदस्य
श्री बसन्त परियार

श्री बसन्त परियार

केन्द्रीय सदस्य
श्री बिक्रम बादी

श्री बिक्रम बादी

केन्द्रीय सदस्य
श्री डम्बर टमटा

श्री डम्बर टमटा

केन्द्रीय सदस्य
श्री मिना परियार

श्री मिना परियार

केन्द्रीय सदस्य